Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Palyazatok.ro Database not reachable.
REDACTAREA CERERILOR DE FINANŢARE, MANAGMENT FINANCIAR ŞI DECONT

În cazul în care unul dintre proiectele dvs. poate fi adresată unor apeluri de proiecte, elaborarea  propunerii de proiect şi redactarea cererii de finanţare va fi efectuată de echipa PONT.

Pachetul include:

•    Completarea formulalelor obligatorii (cerere de finanţare, buget, matrice logică, etc.)
•    Pregătirea şi unei liste a documentaţiei solicitate de finanţator pentru client, consultanţă şi asistenţă de-a lungul procesului de achiziţionare şi negociere a tuturor documentelor legale necesare
•    Trimiterea propunerii de proiect
•    Consultanţă de-a lungul procesului de contractare
•    Efectuarea completărilor necesare a dosarului de candidatură
•    Pregătirea rapoartelor financiare periodice şi finale (contractele, facturile sunt furnizate de către client)
•    Redactarea rapoartelor narative periodice şi finale în cadrul proiectului (informaţiile sunt furnizate de către client)
•    Consultanţă în cursul implementării proiectului (monitorizarea programului de activitate şi a bugetului în conformitate cu termenii stabiliţi de acordul de finanţare)
•    Asistenţă şi consultanţă de-a lungul comunicării organizaţiei cu instituţia finanţatoare


Expertiza şi cantitatea energiei depuse pentru redactarea unei propuneri de proiecte pentru o finanţare nerambursabilă depinde de finanţator şi de tipul cererii de propuneri. În consecinţă, taxa pentru redactarea unor cereri de finanţare diferă de la caz-la caz.

PONT va veni cu o ofertă de preţ înainte de semnarea contractului de colaborare cu client, care va fi stabilită înainte de depunerea cererii de finanţare împreună cu dvs.
 
>>>>> MĂ INTERESEAZĂ – AȘ DORI SĂ AFLU MAI MULTE

01. iulie 2010. 16:56

DATE DE CONTACT

adresa:Cluj-Napoca
str. Regele Ferdinand nr. 33
O.P. 1 C.P. 473
400750 - Cluj-Napoca
fax:0364 819 904
email:info@pontweb.ro

ECHIPA

PARTENERI

KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)Transindex (Asociația Média Index)