Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Palyazatok.ro Database not reachable.
CASTEL ÎN TRANSILVANIA

Rol în proiect: INIŢIATOR

Perioada de derulare: mai - decembrie 2010 

SCURTĂ DESCRIERE

Iniţiativa Castel în Transilvania a fost lansată în mai 2010. Cu toate că aceste castele şi conace reprezintă o parte a patrimoniului cultural, totuşi, unele sunt într-o stare nu tocmai bună: în urma diferitelor procese juridice, situaţia acestor clădiri este neclară, în alte cazuri, sunt în proprietatea unor persoane sau instituţii, care nu îşi permit să investească în reabilitarea aceste clădiri, sau  în cazul în care acestea sunt în stare acceptabilă, în găsirea unui  rol al lor în societatea şi în economia locală. Prin urmare, obiectivul principal al proiectului îl reprezintă utilizarea durabilă a castelelor din Transilvania, respectiv valorificarea potenţialului, şi dezvoltarea economică şi socială a localităţilor din Transilvania.

OBIECTIVE ŞI GRUPURI ŢINTĂ

Grupul ţintă îl reprezintă proprietarii castelelor, comunităţile locale unde se pot valorifica castelele, organizaţiile care se ocupă cu digitalizarea patrimoniului cultural.

Obiective:

•    realizarea unei analize profunde cu privire la situaţia juridică, administrativă şi funcţională a acestor clădiri;

•    dezvoltarea şi implementarea unor soluţii sustenabile pentru reabilitarea castelelor şi punerea lor în circuitul economic-social;

•    crearea premiselor necesare organizării de resurse pe termen mediu lung pentru restaurarea şi valorificarea eoconmică şi socială;

•    crearea unei viziuni şi strategii integrate pe termen mediu şi lung pentru valorificarea potenţialului castelelor din Transilvania.

REZULTATE

•    crearea paginii de web CASTEL.GRANTURI.RO ca şi un punct de colectare şi răspândire a informaţiilor;
•    masă rotundă cu privirea la potenţialul de dezvoltare a castelelor din Transilvania;
•    crearea unei baze de date iniţială cu persoanele interesate în mod direct, bază de date, care în mod constant este completat cu informaţii noi
•    crearea unei baze de date iniţiale despre

FINANŢATORI ŞI PARTENERI

Parteneri: Asociaţia Media Index, Transilvania Trust
Finanţatori: Administraţia Fondului Cultural Naţional, Fundaţia Communitas

INFORMAŢII SUPLIMENTARE


CASTEL.GRANTURI.RO   Documente ataşate:
 •   - logo_ro.png (7.27 KB)


 • 28. aprilie 2011.

  DATE DE CONTACT

  adresa:Cluj-Napoca
  str. Regele Ferdinand nr. 33
  O.P. 1 C.P. 473
  400750 - Cluj-Napoca
  fax:0364 819 904
  email:info@pontweb.ro

  ECHIPA

  PARTENERI

  Transindex (Asociația Média Index)KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)