Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Palyazatok.ro Database not reachable.
ORAŞUL VIZIBIL

Rol în proiect: PARTENER
Perioada de derulare: august-noiembrie 2010

SCURTĂ DESCRIERE

Concursul de lucrări de artă contemporană pentru spaţiul public ORAȘUL VIZIBIL este organizat de Fundaţia AltArt, împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Grupul PONT. Proiectul ”Oraşul Vizibil. Artă în spaţiul public” este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Tema concursului a fost ”reaproprierea”. Lucrările selectate au fost expuse pe panouri de afişaj stradal, video-wall-uri, panouri LCD pentru anunţuri comunitare sau în vitrinele unor spaţii comerciale neocupate.

ORAŞUL VIZIBIL este o iniţiativă de a reactiva spaţiul public din Cluj prin intervenţii artistice.

Expoziţia ORAŞUL VIZIBIL 2010 utilizează spaţii publice de afişaj – vitrine, panouri, ecrane stradale -  pentru prezentarea unor lucrări de artă contemporană care problematizează spaţiul public şi diferite dimensiuni ale vieţii urbane. Proiectul propune astfel regândirea modurilor de acces, utilizare şi control asupra uneia dintre dimensiunile spaţiului public, pe care o deschide către comunitatea artistică – ca platformă de expunere a artei cu mesaj social. Intenţia ultimă este aceea de a genera un proces de reflecţie, atât la nivel individual, pentru cei care trec pe lângă aceste vitrine şi panouri, dar mai ales la nivelul comunităţii.


OBIECTIVE ŞI GRUPURI ŢINTĂ


•    locuitorii Municipiului Cluj-Napoca
•    artişti contemporani din România

REZULTATE


•    15 elemente de afişaj public şi obiecte de artă selectate, 35 de lucrări depuse în cadrul concursului
•    creşterea semnificativă a atitudinii locuitorilor şi urmăritorilor – peste 610 voturi şi opinii exprimate
•    peste 50 de articole şi apariţii de presă despre proiect

FINANŢATORI ŞI PARTENERI


Proiectul a fost finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul s-a derulat ca şi un parteneriat al Fundaţiei Altart, Municipiului Cluj-Napoca şi Grupului PONT.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE


ALTART.ORG/ORASULVIZIBIL   Documente ataşate:
 •   - logok.png (4.28 KB)


 • 28. aprilie 2011.

  DATE DE CONTACT

  adresa:Cluj-Napoca
  str. Regele Ferdinand nr. 33
  O.P. 1 C.P. 473
  400750 - Cluj-Napoca
  fax:0364 819 904
  email:info@pontweb.ro

  ECHIPA

  PARTENERI

  Transindex (Asociația Média Index)KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)