Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Palyazatok.ro Database not reachable.
CRIŞ 2010 – DEZVOLTAREA CASTELULUI BETHLEN

Rol în proiect: PARTENER

Perioda de derulare: mai - noiembrie 2010

SCURTĂ DESCRIERE
 
Asociaţia Pro Castrum Bethlen a fost fondată în anul 2007 cu scopul reabilitării Castelului Bethlen din Criş un monument istoric de categoria A, retrocedat către vechii lor proprietari într-o stare nefolosibilă.

OBIECTIVE ŞI GRUPURI ŢINTĂ

Obiectivul proiectului a fost colectarea de date din diferite domenii (architectură, peisagistică, marketing etc.) în legătură cu castelul Bethlen şi localitatea Criş, implicarea activă a studenţilor în procesul de reabilitare şi atragerea atenţiei locuitorilor asupra valorii care se află în localitatea lor.

REZULTATE

În cursul anului 2010 au fost organizate:
•    6 tabere pentru studenţi (tabără de relevare arhitecturală, peisagistică, foto, media, marketing şi teatru)
•    rezultatul taberelor au fost prezentate în cadrul Zilei deschise a Castelului organizat în luna septembrie şi în cadrul căreia s-au realizat prezentări, expoziţie de fotografie şi un performance (butoh) cu titlul Visul în vis.
•    s-a realizat o nouă pagină web pentru organizaţie şi castel accesibil la adresa WWW.BETHLEN.EU

FINANŢATORI ŞI PARTENERI

Finanţatori: Administraţia Fondului Cultural Naţional, Corvinus ZRT, Szülőföld Alap, Consiliul Judeţean Mureş, Fundaţia Eurotrans, Fundaţia Communitas
Parteneri: IROD-M SRL, Societatea pentru Ocrotirea Monumentelor Istorice Kelemen Lajos

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

BETHLEN.EU

   Documente ataşate:
 •   - logo_(1).jpg (5.6 KB)


 • 28. aprilie 2011.

  DATE DE CONTACT

  adresa:Cluj-Napoca
  str. Regele Ferdinand nr. 33
  O.P. 1 C.P. 473
  400750 - Cluj-Napoca
  fax:0364 819 904
  email:info@pontweb.ro

  ECHIPA

  PARTENERI

  Transindex (Asociația Média Index)KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)