Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Palyazatok.ro Database not reachable.


Proiect european implementat cu brio la UAT
www.zi-de-zi.ro

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş şi-a prezentat joi, 3 martie, rezultatele proiectului “Creşterea eficienţei cercetării teatrale prin îmbunătăţirea sistemului de management şi a capacităţii de atragere de fonduri pentru Universitatea de Arte din Târgu-Mureş”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Valoarea totală a proiectului este de 460.778 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 391.200 lei.
Proiectul a vizat îmbunătăţirea managementului instituţional al UAT Târgu-Mureş, prin raportare la componente ştiinţifice şi în relaţie directă cu procesul educaţional şi de creaţie artistică. Farkas Andras reprezentant al grupului PONT, cel care a implementat unele elemente ale proiectului a prezentat tematicile incluse în cadrul proiectului, care vizează strategia de dezvoltare, atât în ce priveşte resursele umane, activitatea de educaţie precum şi dezvoltarea infrastructurii precum şi soluţiile propuse pentru îmbunătăţirea imaginii instituţiei. „Am propus soluţii concrete privind îmbunătăţirea imaginii instituţiei, a comunicării şi utilizării resurselor specifice dualismului instituţiei, UAT fiind atât o instituţie de educaţie cât şi un actor cultural prin Teatrul Studio. De asemenea proiectul a vizat finanţarea acestor activităţi, deoarece degeaba elaborăm strategii dacă aceste proiecte nu pot fi implementare, şi am încercat să propunem soluţii concrete, surse de finanţare care pot fi aplicate precum şi  metoda de gândire în ce priveşte aceste proiecte”, a precizat Farkas Andras reprezentant al grupului PONT.
Se vrea creşterea eficienţei activităţii UAT
Proiectul implementat de UAT este primul care vizează fondurile structurale care va duce la o eficientizare a activităţii, a planului de marketing, precum şi la achiziţionarea de echipamente IT şi a sistemelor de gestionare şi management al proiectelor. „UAT este la capăt de drum a primului proiect european din fondurile structurale. Construim această universitate în aşa fel încât să nu utilizăm banii primiţi de la stat sau acele taxe pe care le plătesc studenţii, ci încercăm să căutăm finanţări din afara instituţiei. Aşa am ajuns la acest proiect care viza o radiografie a activităţii noastre. Asta ne ajută foarte mult să fim şi mai eficienţi, să creştem şi să rămânem în piaţă în condiţii bune în ceea ce priveşteactivitatea cu studenţii şi cea a cercetării teatrale”, a precizat Gasparik Attila.

Articolul: 

http://www.zi-de-zi.ro/detalii-articol/article/proiect-european-implementat-cu-brio-la-uat.html

 28. aprilie 2011.

DATE DE CONTACT

adresa:Cluj-Napoca
str. Regele Ferdinand nr. 33
O.P. 1 C.P. 473
400750 - Cluj-Napoca
fax:0364 819 904
email:info@pontweb.ro

ECHIPA

PARTENERI

Transindex (Asociația Média Index)KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)